This pad builds on [[cimo-hakemus-2013/rev.10140]], created by Saara & Arto & Papsukas & l984 & Charris & Jonna Purojärvi & [unnamed author] & harri & JoonasD6

Suunnitellaan ensin leiriä tässä padissa:

http://kirjoitusalusta.fi/kesaleiri

Pitää ehkä kuitenkin miettiä uudestaan minkä ohjelman alta tehdään haku
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/27056_YiA_Ohjelmaopas_2013_FI.pdf
Useimmat kohdat on max 32000 merkkiä


Organisaation tavoitteiden ja toiminnan kuvaus
Esitelkää lyhyesti organisaation/ryhmän toimintaa (perustoiminta, toimintaympäristö jne.) alalla, jota hakemus koskee.

Piraattinuoret ry on poliittinen nuorisojärjestö, joka harjoittaa piraattipuolue r.p.:n nuorisotoimintaa. Jäseniä järjestöllä on 1200 ja nuorisotoimintaa järjestetään suurimmissa kaupungeissa. Valtaosa jäsenistä on 16–28 vuotiaita nuoria. Yli 29 vuotiaita jäseniä ei ole. Järjestöllä on toimitilat Helsingissä. Piraattinuoret on eurooppalaisen Young Pirates of Europen  (YPE) jäsenjärjestö. Piraattinuorten arvomaailma on suvaitsevainen, yksilökeskeinen sekä arvoliberaali. Järjestö haluaa edistää klassisen liberalismin mukaisten yksilönvapauksien toteutumista Suomessa, ja järjestö suhtautuu myös piraattipuolueen ohjelman mukaisesti kriittisesti tekijänoikeuksia kohtaan. Tavoitteena on myös että päätöksenteossa otettaisiin huomioon paremmin tietoyhteiskunnan ja teknologian merkitys lainsäädännössä.

Piraattinuoret järjestää suurimmissa kaupungeissa keskustelutilaisuuksia politiikasta kiinnostuneiden nuorten kesken, työpajoja, vapaa-ajan aktiviteetteja kuten urheilua ja kulttuuritilaisuuksia. Järjestö tekee myös laajaa yhteistyötä eurooppalaisten sisarjärjestöjen kesken ja antaa jäsenistölle mahdollisuuden lähteä mukaan yhteisille matkoille tapaamaan muiden maiden sisarjärjestöjen jäsenistöä. Yhteisiä matkoja on aiemmin tehtyä useita kertoja Ruotsiin, Belgiaan sekä Saksaan. 


Kuvailkaa organisaationne/ryhmänne roolia hankkeen toteutuksessaj

Piraattinuoret ry toimii pääorganisaattorina ja koordinoi hanketta kokonaisuudessaan. Järjestön vastuulla on leirin järjestäminen, turvallisuus, arviointi ennen ja jälkeen, majoituksen ja ruokailun järjestäminen. Ohjelman järjestäminen ja sen aikatauluttaminen toteutetaan yhteistyössä muiden osallistujamaiden kanssa.  Hankkeen alkamispäivä: (päivä, jolloin ensimmäiset kulut syntyvät)  1.5.
Hankkeen päättymispäivä: (päivä, jolloin viimeiset kulut syntyvät) 30.6.
Toiminta alkaa 12.6.
Toiminta päättyy 15.6.
Toiminnan kesto (päivissä) 4 pv
Hankkeen kesto (päivissä) 30 pv

Tiivistelmä hankkeesta
Kuvailkaa hanketta lyhyesti. Jos hanke hyväksytään, tiivistelmää voidaan käyttää eri julkaisuissa. Tämän takia kuvauksesta pitää käydä ilmi toteutuspaikka, hanketyyppi, teema, tavoitteet, kesto päivissä, mukana olevat maat, osallistujien lukumäärä, aktiviteetit ja työmenetelmät tai toimintatavat. Tiivistelmä kirjoitetaan englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, riippumatta siitä, millä kielellä hakemuksen muut kohdat on täytetty. Kuvauksen tulee olla täsmällinen ja selvä

The project is a four-day seminar camp, with young people from different parts of Europe. The camp is held at Helsinki and during these four days the participants can take pari in seminars, workshops and other activities. On the agenda will be the EU elections, free speech, how to protect oneself in this digital age and how young people can take action and have an influence in the European Union. There will be workshops organised on how to express oneself and spread the pirate agenda. During the camp the participants will come to know one another well and strengthen the the feeling of a united pirate movement.The seminar is a four-day camp, with over 30 young people from five (add the right number at some point) different countries. The camp will be held in Helsinki. During these four days, the participants will take part in different kinds of seminars, workshops and activities. On the agenda will be discussion about free speech in Europe, how to protect yourself in this digital age and how young people can take action and have an influence in EU. There will also be workshops on how to write press releases and  how to organise similar events.TOIMINTAVALMIUDET
Kuvailkaa lyhyesti, millaiset valmiudet hankkeen tekijöillä on hankkeen toteuttamiseen
Piraattinuorilla on jo aiempaa kokemusta Youth In Action - ohjelmaan osallistumisesta tämän vuoden osalta, jolloin Ruotsin Ung Pirat - järjesti Plask13 - nuorisoleirin, jossa Piraattinuoret ry oli yhtenä osallistujana ja organisaattorina. Piraattinuorten hallituksella sekä aktiiveilla on vankka kokemus järjestötoiminnasta ja tapahtumien järjestämisestä neljän vuoden ajalta. Järjestön taloudellinen tilanne on kunnossa. Piraattinuorten vuosittain opetusministeriöltä saama poliittisten nuorisojärjestöjen tuki kattaa 60% vuosittaisesta budjetista. Loput tulevat lahjoituksina jäsenistöltä sekä suorana nuorisotoiminnan tukena Piraattipuolue rp:ltä. Piraattinuorilla on aktiivista nuorisotoimintaa suurissa kaupungeissa ja poliittisena nuorisojärjestönä se on yksi aktiivisimmista.

 
Tavoitteet ja prioriteetit
Kertokaa, kuinka hankkeenne vastaa Youth in Action -ohjelman tavoitteisiin ja prioriteetteihin. Selittäkää myös hankkeenne taustaidea ja synty.

Hankkeen kantavana ajatuksena on lisätä yhteistyötä Euroopan piraattinuorten kesken, pitää yllä ja lisätä verkostoitumista eurooppalaisten nuorten välillä sekä käsitellä ajankohtaisia rajat ylittäviä yhteiskunnallisia teemoja. Keskeisessä osassa on myös osallistujien esiintymisvalmiuksien sekä EU-lainsäädäntöön liittyvän tietouden parantaminen työpajojen kautta. Hankkeen pääteema on "Nuorten kansalaisoikeudet Euroopassa". 
Yhteistä foorumia tavata ja käsitellä yleiseurooppalaisia nuorisoon liittyviä kysymyksiä ei eri maiden piraattinuorten kesken ole ollut kuin vasta kesän 2013 myötä, jolloin Ruotsin Ung Pirat järjesti Youth In Action ohjelman myötä PLASK13 - leirin. Leirin osallistumisen ja organisoinnin innoittamana ja vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti Piraattinuoret ry ehdotti seuraavan kesäleirin järjestämisvastuun ottamisesta ja sen pitämistä Suomessa. Mennyt leiri Ruotsissa lisäsi tuntuvasti intoa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja vierailuintoa muiden maiden vieraiksi. Samaa ryhmähenkeä ja osallistumisinnokkuutta halutaan pitää yllä myös vuonna 2014. 

Kumppanuus ja aktiviteetit / toiminnan kuvaus
Kertokaa:
*kuinka löysitte kumppanin/-t, kuinka rakensitte toimivan kumppanuuden, miten teette yhteistyötä ja miten kumppani(t) osallistuvat hankkeeseen.
*miten hanke toteutetaan (mukaan lukien hankkeen valmistelu ja arviointi).
*käytännönjärjestelyistä toiminta-aikana (ruoka, majoitus, liikkuminen jne.)
*

Kaikki nuorisojärjestöjä, joka tukevat piraattiagendaa. Osallistuvat lähettämällä osallistujia seminaariin ja osallistumalla siihen

Kansainvälinen leiri toteutetaan yhteistyössä muiden Euroopan maiden sisarjärjestöjen kesken. Kumppanit löytyivät, ja ajatus leirin järjestämisestä syntyi tämän vuoden elokuussa Ruotsissa järjestetyssä PLASK 13 - leirillä, jonka Ruotsin piraattinuoret järjestivät Youth In Action - ohjelman mukaisesti. Ruotsin leirin suomalaiset järjestäjät, Lari Yltiö ja Lotta Söderholm ottivat esille mahdollisuuden järjestää seuraava kesäleiri Suomessa. 
Seuraavan kesän hankkeessa Suomen piraattinuoret toimivat pääjärjestäjänä, ja jokaisesta osallistujamaasta nimitetään järjestäjäksi yksi tai kaksi henkilöä jotka järjestävät yhteiskuljetukset omasta maasta Suomeen. Muista maista tuleville järjestäjille annetaan myös mahdollisuus järjestää ja suunnitella leirin ohjelma sekä houkutella mukaan puhujia ja esiintyjiä omasta maastaan. Suunnittelu ennen leiriä hoidetaan pääosin verkon välityksellä ja leirin järjestämisestä keskustellaan myös vuoden lopussa Tukholmassa suomalaisen delegaation käydessä vierailemassa Ruotsin Piraattinuorten kokouksessa. 

Hanketta arvioidaan ennen leiriä, sen aikana että leirin jälkeen. Arviointi ennen leiriä toteutetaan jokaisen maan järjestäjän toimesta. Leirin aikana osallistujat pitävät päiväkirjaa kokemuksistaan ja suorittavat jokaisen päivän osalta arvioinnin. Leirin lopuksi jokainen osallistuja kirjoittaa raportin kokemuksistaan leirillä.

Käytännön järjestelyistä vastaa Suomen piraattinuoret poislukien saapuminen Suomeen ja leiripaikalle. Lentojen ja muiden kuljetusten järjestämisestä Suomeen ja leiripaikalle vastaavat jokaisen osallistujamaan nimetyt järjestäjät.
Mahdollisista kuljetuksista leirin aikana Suomen sisällä vastaa Piraattinuoret.

Leiri järjestettään  Helsingin lähistöllä logistisista syistä. Suunnitelmamme mukaisesti leiritilat varataan ensisijaisesti kaupungin, kunnan tai seurakunnan ylläpitämistä leirikeskuksista ennen vuodenvaihdetta. Mikäli näiden, julkisten toimijoiden ylläpitämien tilojen saaminen ei ole mahdollista, etsitään leiripaikkaa konferenssikeskuksista tai leirintäalueilta. Tavoitteena on järjestää yhteismajoitus samasta paikasta, mutta mikäli varaustilanne ei tätä salli, voidaan leiri järjestää myös hostellimajoituksella ja varata kokoustilat kaupunkien keskusta-alueilta. 

Ruokailu pyritään järjestämään yhteisruokailuna leiri- tai konferenssikeskuksessa. Mikäli tämä ei ole mahdollista mutta tiloissa on suurtalouskeittiötilat, ruokailu voidaan järjestää pitopalvelun kautta. Leirin aikana haluamme tarjota aamiaisen, päivällisen ja illallisen sekä kahvihetken iltapäivällä. Erityisruokavaliot huomioidaan ja tiedot niistä kerätään ennen leiriä kaikille osallistujille lähetettävillä kyselyillä. 

Ruokaa toivottavasti saadaan tilattu joltain tai sitten toivottavasti saadan jotkut tekemään sitä ruokaa? Majoitus ?


Turvallisuus
Kuinka hankkeessanne on taataan mukana olevien nuorten turvallisuus? 

Leiriä varten laaditaan turvallisuussuunnitelma jota noudatetaan yhdessä tapahtumapaikan turvallisuussuunnitelman kanssa. Ennen leiriä osallistujille lähetetään kysely, jolla varmistetaan mahdolliset erityistarpeet (liikuntarajoitteet, allergiat, erityisruokavaliot). Alaikäisten osalta tullaan vaatimaan myös tiedot mahdollisista lääkitystä vaativista sairauksista.
Leirin aikana järjestetään kevyttä liikunnallista aktiviteettiä ja yhteishengen luomista joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Jokainen ohjelma laaditaan siten, ettei osallistujien turvallisuus vaarannu ja eikä loukkaantumisriskiä liikunnallisessa ohjelmassa juuri ole. Matkat leirille ja takaisin ovat osallistujamaiden organisaattoreiden vastuulla. 


Hankkeen sisältö ja menetelmät
Kuvailkaa:
*miten pääteema vastaa osallistujien tarpeita ja kiinnostuksenkohteita
*toimintamenetelmiä (eli millä tavoin käsittelette valitsemaanne aihetta)
*millä tavoin toiminnan ja käytettävien menetelmien kautta opitaan valitusta teemasta ja vahvistetaan osallistujien kasvua ja henkilökohtaista kehitystä
*miten nuoret osallistuvat käytännössä hankkeen kaikkiin eri vaiheisiin
*
*

Tapahtuman päätemana on "Nuorten kansalaisoikeudet Euroopassa". Kaikkien osallistuvien maiden järjestöt pitävät tavoiteohjelmissaan yllä huolta nuorten kansalaisoikeuksien jatkuvasta kaventumisesta sekä kansallisessa että EU-tason päätöksenteossa. Huoli liittyy etenkin lainsäädännön valmisteluun, jota tekevät huomattavasti iäkkäämmät poliitikot sekä virkamiehet oman sukupolvensa näkökulmasta. Tätä lainsäädäntöä voi olla vaikea muuttaa tai purkaa nykyisen nuorisosukupolven päästessä myöhemmin valtaan. Pääteemaa käsitelläänkin nuorten vaikutusmahdollisuuksien laajentamisen kannalta; kuitenkin nykyiset kaksikymppiset pisimpään kärsimään niistä kansalaisoikeuksien kavennuksista, jota nykyinen poliittinen sukupolvi päättää. Kansalaisoikeuksia, etenkin internet-sensuuriin ja yksilön itsemääräämisoikeuteen liittyvistä aiheista puhuttiin paljon jo PLASK13 -leirin yhteydessä, joten pääteemana se istuu luontevasti tulevalle leirille. 

Pääteemaa tullaan käsittelemään sekä luentojen myötä (mm. 26-vuotiaan MEP Amelia Andersdotterin esitelmä parlamentaarikon työstä) että työpajojen osalta, joissa kehitetään valmiuksia tuoda itseään paremmin esille ja lisätä tietoutta päätöksentekoon liittyvissä asioissa. Tarkoituksena onkin taata, ettei nuorten ääni hautaudu huomattavasti kokeneempien ja vanhempien vaikuttajien alle. 
Oppiminen (eli erilaisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittyminen) on oleellinen osa jokaista Youth in Action -ohjelman tukemaa hanketta. Ohjelmaan kuuluu Youthpass-niminen prosessi (lue lisää: www.youthpass.eu), jolla halutaan tunnistaa ja tunnustaa
hankkeissa opittua. Oppimiseen liittyen, kuvailkaa: niitä kompetensseja (eli tietoja, taitoja ja asenteita), jotka osallistujilla parantuvat hankkeeseen osallistumisen myötä
toimintaa, jonka myötä hankkeeseen osallistuvat saavat tilaa reflektoida ja arvioida oppimistaan.

Päiväohjelma on suunniteltu vahvasti tietojen ja taitojen parantamista silmällä pitäen. Neljän intensiivisen päivän jälkeen osallistujille tulisi olla vahvempi käsitys eurooppalaisen päätöksenteon toimivuudesta, esiintymistaitojen ja kokemuksen karttumisesta sekä itsensä ja organisaationsa brändäyksestä. Taitoja jotka ovat elintärkeitä nykyisessä yritysmaailmassa sekä politiikassa. Tarkoituksena on myös tarjota uusia ideoita "out-of-the box" -ideologialla, esimerkiksi verkkodemokratian mahdollistama ruohonjuuritason vaikuttaminen sekä hallintomallitestaukseen liittyvät mahdollisuudet. Tärkein ulottuvuus seminaarissa on kuitenkin verkostoituminen ympäri euroopan. Kaikkien osallistujien käyttäessä aktiivisesti internetin viestimiä (facebook, twitter, irc), on tulevia tapaamisien kynnys huomattavasti matalampi kun nimimerkeillä ja nimillä on myös kasvot. Jo menneissä tapahtumissa onkin solmittu useita ystävyyssuhteita yli rajojen. 

****


Kulttuurienvälinen ulottuvuus
Miten hankkeenne:
*lisää nuorten positiivista tietoutta muista kulttuureista,
*tukee vuoropuhelua ja kulttuurienvälisiä kohtaamisia eri taustaisten ja kulttuuritaustoista tulevien nuorten kanssa,
*auttaa ehkäisemään ennakkoluuloja, rasismia ja syrjintään johtavia asenteita,
*lisää suvaitsevaisuutta ja monimuotoisuuden ymmärtämistä.

Hanke lisää nuorten tietoutta muista kulttuureista sekä ehkäisee ennakkoluuloja luomalla yhteisen keskustelufoorumin jossa on mahdollista tavata vuosittain ja keskustella yhteisistä jokaista osallistujaa koskettavista teemoista. Tarkoituksena löytyy ja auttaa osallistujia havaitsemaan yleiseurooppalaisia teemoja, arvoja sekä ongelmia ja näyttää että rajoista huolimatta nuoret ympäri mantereen ovat jakavat samankaltaisen arjen iloineen ja huolenaiheineen. Yhteisöllisyys ja vapaa-ajan ohjelma onkin tärkeässä osassa ja tämän vuoksi päiväohjelma on väljää ja mahdollisuus sosialisoitumiseen ja ohjelman ulkopuoliseen verkostoitumiseen on paljon tarjolla.
Sekä nuorisoseminaarin, päiväohjelman että osallistujaorganisaatioiden arvomaailma on vahvasti klassisen liberalismin mukainen, yksilön arvon ja vapauden tunnustava. 

Tapahtuman aikana osallistuijat tapaa nuoria muista maista ja tekevät asioita yhdessä. Osallistujia on eri puolilta EUta ja sitä kautta opitaan tuntemaan myös muita kulttuureja.Eurooppalainen ulottuvuus

Toteutuuko hankkeessa jokin seuraavista? Valitkaa ja kuvailkaa tarkemmin:
Hanke vahvistaa nuorten tunnetta Euroopan kansalaisuudesta ja auttaa heitä ymmärtämään oman roolinsa Euroopan nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. (YiA-Prio-81)
Hanke heijastelee eurooppalaisille yhteisiä huolenaiheita kuten rasismia, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai huumausaineiden käyttöä. (YiA-Prio-82)
Hankkeen teema liittyy EU:hun kuten unionin laajenemiseen, sen toimielimiin ja niiden asemaan, sen toimintaan nuoria koskevissa asioissa. (YiA-Prio-83)
Hankkeessa käsitellään EU:n perusperiaatteita, ts. vapautta, demokratiaa, ihmisoikeuksien ja sananvapauden kunnioittamista tai laillisuusperiaatetta. (YiA-Prio-84) 

Leiri tulee keskittymään YiA-Prio-84:n mukaisin teemoihin, sillä ohjelma leirillä koostuu pitkälti yleiseurooppalaisen lainsäädäntöön liittyviin asioihin. Leirin aikana käsitellään laajasti tavaroiden, ihmisten ja erityisesti tiedon vapaata liikkumista Unionin alueen sisällä, sananvapauteen liittyvää lainsäädäntöä, jota ollaan euroopan tasolla kaventamassa jatkuvasti. Otamme esille myös verkkodemokratiaan liittyviä asioita kuten suomalaisen kansalaisaloitteen esittelyn ulkomaalaisille, sillä muualla euroopassa tällaista mahdollisuutta parlamentaariseen päätöksentekoon ruohonjuuritasolta ei juuri ole. Myös yleisiä yksilönvapauteen ja henkilökohtaiseen päätäntävaltaan liittyviä asioita käsitellään. 

DONE


Sanoisin että keskitytään tohon YiA-Prio-84Vaikuttavuus, kerrannaisvaikutukset ja jatkotoimet
Mikä on hankkeen vaikutus osallistujiin ja mukana oleviin paikallisyhteisöihin, sekä mitä toimia on suunniteltu vaikuttavuuden saavuttamiseksi? Määritelkää lisäksi ne keinot, joilla hankkeen osallistujien ja osallistujatahojen oppimistulokset tunnustetaan ja
vahvistetaan. Miten aiotte pitkällä aikavälillä saavuttaa kerrannaisvaikutuksia ja pysyvää vaikuttavuutta? Mitä suunnitelmia teillä on tämän hankkeen jatkoksi (esim. uusia Youth in Action -hankkeita, jatkuvaa yhteistyötä osallistujataho(je)n kanssa jne.)?

Hankkeella on monia vaikutuksia osallistujaorganisaatioihin. Seminaarissa käsitellyistä asioista tuotetaan raportit, jotka jokainen osallistujaorganisaatio saa käyttöönsä esiteltäväksi jäsenistölleen sekä hallituksella tavoitteena lisätä ne jokaisen organisaation toimintasuunnitelmaan sekä poliittiseen ohjelmaan.
Osallistujien oppimat keinot esiintymiskoulutuksen ja näkyvyyden parantumisen suhteen tuovat itsevarmuutta sekä uusia keinoja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen nuorisopolitiikassa. Tämä ruokkii myös uusien jäsenien aktivoitumista ja syrjäytymisvaarassa olevien jäsenien saamaa tunnustusta tehdystä työstä. 

Osallistujaorganisaatioiden tavoitteena on tehdä nuorisoseminaarista jokavuotinen tapahtuma kesäisin järjestettäväksi. Tässä on jo osittain onnistuttu, sillä menneen kesän PLASK13-leiri oli menestys ja aiempinakin vuosina kesäisin on järjestetty euroopanlaajuisia pienempimuotoisia useamman päivän mittaisia kokoontumisia. Seminaaria onkin tarkoitus jatkaa Youth In Action - ohjelman puitteissa vuosittain, mikäli itse YIA saa jatkoa. Jos ei, etsitään muita rahoitusmalleja seminaarin järjestämiseksi. Nuorisoseminaarien lisäksi on tarkoitus yhdessä toteuttaa keväisin Brysselissä tapaamisia sekä tutustumisia europarlamenttiin ja siellä työskentelyyn. 

Ne oppii miten voi vaikuttaa EU:ssa ja yhdessä mietitään miten nuoret voisi enemmän saada mukaan vaikuttamaan ja kiinnostumaan näistä asioista. etc.

Näkyvyys
Ohjelmalogon pakollisen käytön lisäksi (ks. ohjelmaoppaan osa C, näkyvyys), kuvailkaa:
miten varmistatte hankkeen näkyvyyden miten hanke lisää Youth in Action -ohjelman tunnettuutta.

Tapahtumasta tuotetaan erillinen julkaisu, johon haastatellaan osallistujia sekä tuodaan esille seminaarissa käsiteltyjä asioita. Julkaisussa käytetään tapahtumassa otettuja kuvia ja Youth in Action - logoa näkyvästi. Julkaisua levitetään Piraattinuorten jäsenille, yhteistyökumppaneille, tapahtumissa jaettavaksi sekä Piraattipuolueen jäsenistölle joista valtaosa on alle 35 -vuotiaita. Julkaisusta tuotetaan sekä painettu että pdf-muotoinen versio. 
Tapahtumaa tuodaan esille näkyvästi myös sosiaalisessa mediassa kuten facebookissa Piraattinuorten ja Piraattipuolueen sivun kautta, joilla on useita tuhansia jäseniä. Lisäksi tapahtumasta tehdään laaja blogi- ja artikkelisarja Piraattinuorten sivuille. 

Jokainen osallistujamaa tuottaa lisäksi äidinkielellään tapahtumasta julkaisun ainakin sähköisesti, jonka he lähettävät jäsenistölleen ja käyttävät markkinoinnin apuna. Lisäksi osallistujamaat julkaisevat artikkelisarjan omilla sivuillaan tapahtumasta. Young Pirates of Europe - euroopanlaajuinen kattojärjestö tuottaa tapahtumasta oman materiaalinsa. 

Kirjoitetun julkaisun lisäksi tapahtuman dokumentoi oma filmiryhmä, joka tuottaa tapahtumasta  noin 10 minuuttisen dokumentin sekä teaserin. Filmiryhmää käytettiin myös Ruotsissa menneen kesän PLASK13- tapahtumassa hyvin tuloksin. Filmiryhmä koostui nuorista harrastelijakuvaajista jotka saivat kokemuksen lisäksi hyvän materiaalin portfolioonsa ja tapahtuma toi yhdelle kuvaajalle myös työsopimuksen puoleksi vuodeksi Brysseliin. Materiaalin tuottaminen siis palvelee sekä Piraattinuoria, muita osallistujaorganisaatioita, Youth In Action -ohjelmaa sekä kuvaajia itseänsä. 

DONE! SIIRRÄ HAKEMUKSEEN!

Piraatit on usein todella aktiivisa netissä, eli tapahtuman aikana tullaan käyttää sosiaalista mediaa paljon hyväksi sekä blogailla tapahtumista. Tätä kautta Youth in Action saa myös näkevyyttää.


Tulosten levittäminen levittäminen ja hyödyntäminen
Kuvailkaa yksityiskohtaisesti perustoimet, jotka aiotte toteuttaa hankkeen tulosten levittämiseksi ja hyödyntämiseksi. (Ideoinnin avuksi, ks. ohjelmaopas, B-osa, ”Millainen on hyvä hanke?”.)

Kaikista esityksistä, työpajoista sekä keskustelutilaisuuksista ja sen tuloksista koostetaan raportti, joka toimitetaan kaikille osallistuorganisaatioiden hallituksille sekä jäsenistölle tiedoksi. Tavoitteena on että tulokset leviävät ja otetaan esille osallistujaorganisaatioiden hallitus- sekä yhdistyskokouksissa jotta ne voidaan lisätä osaksi poliittisia ohjelmia ja toimintasuunnitelmia. 
Tavoitteena on saada nuorten kansalaisoikeuksiin sekä tasa-arvoasioihin liittyvät mietityt ohjelmat osaksi osallistujamaiden organisaatioiden tavoiteohjelmia, jotta niitä voidaan ajaa yhteisesti ja tehokkaasti euroopanlaajuisesti. 

?


Muita heikommassa asemassa olevien nuorten saaminen mukaan
Onko hankkeessanne mukana muita heikommassa asemassa olevia nuoria (nuoria, joille yhteiskunnallinen osallistuminen on muita vaikeampaa henkilökohtaisen tilanteen vuoksi, ks. alla) ja/tai nuoria, joilla on erityistarpeita (liikuntarajoitteisuus, terveysongelma
tms.)? Jos on, kuvailkaa ja perustelkaa. Kuinka moni hankkeeseen osallistuvista nuorista on muita heikommassa asemassa?

Jokaiselta osallistujamaalta vaaditaan yhtäläinen määrä mies- ja naisosallistujia. Leiripaikkaa valittaessa otetaan huomioon esteettömyys ja pääsy pyörätuolilla majoitus-, ruokailu-, vapaa-ajanvietto ja kokoustiloihin. Koska tapahtuma on suunnattu Piraattinuoret ry:n ja järjestön ulkomaisten sisarjärjestöjen jäsenille, ei jäsenrekisterin pohjalta ole mahdollista tehdä kohdennettua mainontaa muita heikommassa asemassa oleville jäsenille. Tapahtuman osallistumiskynnys pyritään kuitenkin tekemään mahdollisimman matalaksi ja helposti lähestyttäväksi ja mainontaa kohdistetaan uusille sekä vähemmän aktiivisille jäsenille. Leirin tarkoituksena on innostaa uusia ihmisiä mukaan toimintaa, ei tukea jo aktiivisten jäsenien osallistumista. 

DONE

Onko meillä? Varmaan tässä vaiheessa parempi sanoa ei?
Lasketaanko Assburger? :DDD "Tapahtuman mainonta kohdistetaan jo aiemmin jäsenistön keskuudessa mainetta saaneille Assburger-jäsenile. Piraattinuorten jäsenrekisteriin on korvamerkitty vitun ärsyttävät jäsenet. Haluamme vahvistaa suomikuvaa assburger-jäsenistön intoa ja tarmoa hyödyntäen."