For instructions in English, please see Dallas makerspace instructions at
http://dallasmakerspace.org/wiki/Arduino_programming_from_Ubuntu_10.04_%28Lucid%29

Arduino 1.0:n asentaminen Ubuntu 10.04 (lucid lynx)lle
      
        Avaa synaptic package manager. Asenna nämä paketit:        
        Tarvitset myös Java runtime:n.
        
    
        Lisää arduinon repository
         
            ppa:arduino-ubuntu-team 
          
        kirjoittamalla komentoriviin:
        
            sudo add-apt-repository ppa:arduino-ubuntu-team
                           
        Asenna arduino:     
                               
            sudo apt-get update            
            sudo apt-get install arduino  
                            
            Hae uusin arduinon IDEn versio arduinon kotisivuilta.        
            Erillistä asentamista ei tarvita.       
            
        Kytke usb-kaapeli arduinoon, ja toinen pää koneeseesi. Portin saat selville     
        komentorivin käskyllä dmesg 
          
        otso@vainu:~$ dmesg  
        [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset  
        [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu  
        [    0.000000] Linux version 2.6.32-38-generic (buildd@zirconium)  (gcc version4.4.3     
        (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) ) #83-Ubuntu SMP Wed Jan 4  11:13:04 UTC 2012 (Ubuntu
        2.6.32-38.83-generic 2.6.32.52+drm33.21) 
        .  
        .  
        .  
        [ 5200.232160] usb 5-2: USB disconnect, address 2  
        [ 5202.124705] usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3  
        [ 5202.325801] usb 5-2: configuration #1 chosen from 1 choice  
        [ 5202.328972] cdc_acm 5-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device         

        Tulosteesta voidaan lukea uusi USB-laite portissa ttyACM0, valitse tämä portti Arduino
        IDE:n tools->serial port kohdassa.         Valitse Arduino IDE:n tools->board kohdassa
        käyttämäsi arduinon malli.       
        
      Linkkejä:       
        Arduinon Ubuntu-sivu: http://arduino.cc/playground/Linux/Ubuntu
        
        Dallas makerspacen ohje Arduinon IDE:n asentamiseen:
http://dallasmakerspace.org/wiki/Arduino_programming_from_Ubuntu_10.04_%28Lucid%29
        
        Arduinon softat: http://arduino.cc/hu/Main/Software