Helsinki Hacklab ry:n syyskokous 2014

Aika: Lauantai 13.12.2014
Paikka: Helsinki Hacklab ry:n kerhotilat, Takkatie 18.

Ohjelma

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 14:35.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Suovula.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Hans Häggström.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Mäkäräinen ja Otso Jousimaa.


3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.


5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

Toimintasuunnitelma vahvistettiin.

Tulo- ja menoarvio vahvistettiin.

Päätettiin liittymismaksuksi 0 euroksi jatkossakin.

Päätettiin jäsenmaksuksi 28 euroa kalenterivuodelle 2015.
Lokakuun ensimmäisen päivän jälkeen liittyviltä uusilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua kuluvalta vuodelta.


6. Valitaan vuoden 2015 hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Suovula.

Viime vuoden kautta jatkavat:
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin:
Varajäseniksi valittiin:
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Valittiin toiminnantarkastajaksi Aki Salminen.

Valittiin varatoiminnantarkastajaksi Petri Lintunen.


8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsussa ei ollut muita asioita.


9. Kokouksen päättäminen.

Kokous päätettiin klo 16:00.