Kirjoitusalusta.fi
Koko ruutu

Server Notice:

hide

Julkinen työtila Latest text of pad hacklab-syyskokous-2014 Tallennettu Joulukuu 13, 2014

 
     
Helsinki Hacklab ry:n syyskokous 2014
 
Aika: Lauantai 13.12.2014
Paikka: Helsinki Hacklab ry:n kerhotilat, Takkatie 18.
 
Ohjelma
 
1. Kokouksen avaus
 
Kokous avattiin klo 14:35.
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Suovula.
 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Hans Häggström.
 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Mäkäräinen ja Otso Jousimaa.
 
 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
 
 
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 
Toimintasuunnitelma vahvistettiin.
 
Tulo- ja menoarvio vahvistettiin.
 
Päätettiin liittymismaksuksi 0 euroksi jatkossakin.
 
Päätettiin jäsenmaksuksi 28 euroa kalenterivuodelle 2015.
Lokakuun ensimmäisen päivän jälkeen liittyviltä uusilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua kuluvalta vuodelta.
 
 
6. Valitaan vuoden 2015 hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Suovula.
 
Viime vuoden kautta jatkavat:
 • Juha Autero
 • Heikki Salminen
 • Hannu Mäkäräinen
 
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin:
 • Teppo Jussmäki
 • Hans Häggström
 • Juha Tähtinen
 • Martti Paalanen
 
Varajäseniksi valittiin:
 • Eero af Heurlin
 • Antti Nissinen
 • Harri Pohjosaho
 • Ville Vilpas
 
 
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 
Valittiin toiminnantarkastajaksi Aki Salminen.
 
Valittiin varatoiminnantarkastajaksi Petri Lintunen.
 
 
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
Kokouskutsussa ei ollut muita asioita.
 
 
9. Kokouksen päättäminen.
 
Kokous päätettiin klo 16:00.