Kirjoitusalusta.fi
Koko ruutu

Server Notice:

hide

Julkinen työtila Revision 2 Tallennettu Elokuu 3, 2012

 
     
SUUNNITTELUTAPAAMINEN 28.-29.7.2012 Jyväskylässä
 
Sisällys:
1. Käytännön järjestelyt ja byrokratia-asiat vaaleihin liittyen, keskustelua ja ohjeistusta piireille
2. Verkkopalvelut
3. Piirien tilanteen läpikäyminen: paikallistoiminta, ehdokastilanne, vaalikampanjointi
4. Puolueen taloudellinen tilanne
5. Osallistuneet
 
1. Käytännön järjestelyt ja byrokratia-asiat vaaleihin liittyen, keskustelua ja ohjeistusta piireille
 
 
Esille tulleita huomioita:
 
- Toisin kuin vaaliohjeessa sanotaan, käytännössä kirjalliseksi esitykseksi riittää se, että piirihallituksen esittämä ehdokaslista lähetetään sähköpostitse piiriyhdistyksen jäsenille ennen ehdokkaiden asettamisesta päättävää yhdistyksen kokousta.
- Viimeinen järkevä päivä pitää ehdokkaiden asettamiskokous on sunnuntai 16.9. Ehdokkuusasiakirjat toimitetaan viranomaisille 18.9. klo 16 mennessä.
- Pohdittiin, että koska Satakuntaan ja Lappiin ehditä saada rekisteröityä piiriyhdistystä 18.9. mennessä, puoluehallitus voisi asettaa näihin piireihin mahdollisesti tulevat ehdokkaat.
- Vaaliliittoihin eduskunnan ulkopuolisten puolueiden kanssa suhtauduttiin yleisesti kielteisesti.
 
2. Verkkopalvelut
 
Käytiin läpi sivustouudistus, suunnitteilla oleva uusi jäsenrekisteri ja palautevirta-järjestelmä.
 
Asioita, joille löytyi kannatusta:
 
- Otetaan käyttöön uusi jäsenrekisteri mahdollisimman pian, ks. http://kirjoitusalusta.fi/uusijasenrekisteri
- Otetaan palautevirta-järjestelmä testikäyttöön mahdollisimman nopeasti, ks. http://piraattivirta.hukkinen.jp
    - Palautevirta-järjestelmän ideana on antaa jäsenistölle mahdollisuus erilaisten aloitteiden tekemiseen. Aloitteista pidetään neuvoa-antavia sähköisiä äänestyksiä. Jäsenet voivat äänestää itse, tai delegoida äänensä toiselle. Järjestelmä mahdollistaa myös sen, että puoluejohdon on helppo saada "kentän näkemys" ajankohtaiseen asiaan.
- Piiriyhdistysten sivustot integroidaan puolueen keskustelusivustoon (keskustelut.piraattipuolue.fi) blogeina (joissa voi olla myös staattisia sivuja).
    - Piiriyhdistysten blogien kirjoitukset ja kommentit näkyisivät yhteisessä uutisvirrassa ja niitä voisi kommentoida samalla kirjautumisella keskustelusivuston muiden osioiden kanssa. Päivittäminen olisi helpompaa piiriyhdistysten näkökulmasta.
- Aktiivisille piraattiblogaajille integroidaan blogit puolueen keskustelusivustoon, esim. osoitteella etunimisukunimi.piraattipuolue.fi. (Tämä ei korvaa aktiivien blogeja Uudessa Suomessa.) Ks. http://keskustelut.piraattipuolue.fi/blogit (?)
 
3. Piirien tilanteen läpikäyminen: paikallistoiminta, ehdokastilanne, vaalikampanjointi
 
Kaikille piireille ohjeeksi:
 
Elokuun alussa:
 
- Soittakaa läpi aktiiveiksi ilmoittautuneet piirin jäsenet (PirateWebin yhteystietojen perusteella) ja kysykää halukkuutta ehdokkaiksi.
- Soittakaa läpi kaikki kaverit ja alueella asuvat piraattihenkiset blogaajat yms.
- Mainonnan julkisissa liikennevälineissä / ulkomainonnan / paikallislehti- ja -radiomainonnan selvittäminen Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Jyväskylässä, Turussa, (Vantaalla). Mainospaikkoja yms: http://kirjoitusalusta.fi/mainonta
- Kaikille piireille annetaan ylläpitotunnukset puolueen uudelle sivustolle aktiiviesittely-/ehdokassivujen laatimista varten sekä arkisto.piraattipuolue.fi-palveluun.
- Ehdokkaille luodaan etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi-osoitteita sitä mukaa kuin ehdokkuudet varmistuvat.
- Piirit päivittävät puolueen uudella sivustolla olevat piirien esittely- ja yhteystietosivut.
- Piirihallitukset päättävät piirien mahdolliset ehdokasmaksut (suositus: 20 euroa).
- Ehdokasasettelukokousten ajankohtien sopiminen. Viimeinen järkevä mahdollisuus pitää ehdokasasettelukokous on sunnuntai 16.9.
 
Viimeistään elokuun loppupuolella:
 
- Ehdokaskuvauksien järjestäminen. Jokaisesta ehdokkaasta otetaan painokelpoinen kuva. Ensisijaisesti piirin tehtävänä on lisätä 200x200 pikselin kokoinen kuva puolueen sivustolle aktiivi-/ehdokasesittelyn yhteyteen ja ladata täysikokoinen kuva arkisto.piraattipuolue.fi-palveluun.
- Alueella järjestettävien paneelikeskustelujen (esim. kouluissa) selvittäminen: miten päästään mukaan? Voi olla yhteydessä esim. muiden puolueiden tuttuihin aktiiveihin.
- Esiintymisharjoittelua (kärki)ehdokkaille: järjestetään esim. tilaisuuksia, joissa kukin vuorollaan esittelee puoluetta, harjoitellaan puhumista kameran edessä ja väittelytilanteita, ks.  http://kirjoitusalusta.fi/ehdokaskoulutus
- Ehdokkaat perehtyvät yhdessä oman alueen kunnallispolitiikkaan (merkittävät ajankohtaiset kiistakysymykset, kuntien budjetit jne.)
 
Ehdokastilanne, virallisesti hyväksytyt ehdokkaat:
 
Varsinais-Suomi
 
21.7. hyväksytty:
 
Yhteensä 12
Turku 11
Mynämäki 1
 
Keski-Suomi
 
2.7. hyväksytty:
Jyväskylä 7
 
Uusimaa
 
Yhteensä 22
Espoo 13
Vantaa 3
Nurmijärvi 2
Porvoo 1
Kerava 1
Lohja 1
Askola 1
 
Helsinki
 
20.6. hyväksytty:
Helsinki 24
 
Pirkanmaa
 
Ei vielä virallisesti hyväksyttyjä.
 
Ilmoittautuneita (31.7. pidetään kokous):
Tampere: tostakymmentä
Valkeakoski: muutama
Kangasala kai joku
Akaa kai joku
 
Pohjois-Karjala & Pohjois-Savo
 
Ei vielä virallisesti hyväksyttyjä.
 
Ilmoittautuneita (7.8. pidetään kokous):
Joensuu 3
Outokumpu 1
 
Häme
 
Ei vielä virallisesti hyväksyttyjä.
 
Ilmoittautuneita:
Lahti muutama
Hämeenlinna joku
Riihimäki joku
Hollola pari
 
Kymi
 
Ei vielä virallisesti hyväksyttyjä.
 
Ilmoittautuneita/halukkaita:
Kouvalassa varmaankin muutama
Lappeenrannassa varmaankin muutama
 
Etelä-Savo
 
Ei vielä virallisesti hyväksyttyjä.
 
Ilmoittautuneita:
Mikkeli ainakin muutama
 
Vaasa
 
Ei vielä virallisesti hyväksyttyjä.
 
Ilmoittautuneita/halukkaita:
Vaasa varmaankin muutama
Mustasaari ehkä joku
 
Oulu
 
?
 
Satakunta
 
Varmaankin saadaan muutamia ehdokkaita
 
Lappi
 
Ehkä saadaan muutamia ehdokkaita
 
4. Puolueen taloudellinen tilanne
 
- Käytiin läpi puolueen rahatilanne ( http://vahamartti.fi/filut/pp/talous2012q2.pdf ).
- Todettiin, että puolueen ja Piraattinuorten käytettävissä on tällä hetkellä yhteensä noin 13 000 euroa.
- Todettiin, että presidentinvaalien luottamustoimimaksuja on puolueelle tulossa vielä toista tuhatta euroa. Lisäksi tulonlähteitä ennen kunnallisvaaleja ovat verkkokaupan tuotot (verkkokauppa avataan uudestaan 1.8.), ehdokasmaksut (joista tämän hetken arvion mukaan saadaan 3000-5000 euroa) ja lahjoitukset.
- Todettiin, että rahatilanne on tällä hetkell siedettävä odotetut tulot huomioonottaen. Lahjoitusten keräystä on kuitenkin huomattavasti lisättävä. Tämä toteutetaan esim. piirikohtaisilla jäsenkirjeillä, joissa pyydetään lahjoituksia konkreettisiin kuluihin, kuten piirin arvioituihin vaalijulistekustannuksiin.
- Oltiin yhtä mieltä siitä, että puolueen lahjoitusten julkisuusraja on nostettava nykyisestä puolueen itse määrittelemästä 300 eurosta lain edellyttämään 1 500 euroon. Aiemmin on saatu useita 299 euron lahjoituksia, joten lahjoitusrajan nosto on perusteltu rahatilanteen parantamiseksi. Tämä myös yksinkertaistaisi puolueen taloushallintoa jonkin verran.
 
5. Osallistuneet
 
Tapaaminen oli tarkoitettu vain puolueen, Piraattinuorten ja piiriyhdistysten hallitusten edustajille.
 
Helsingin piiri
 
Ahto Apajalahti
Satu Immonen
Janne P. Hukkinen (etänä)
 
Keski-Suomen piiri
 
Arto Lampila
Jyri Hämäläinen
Miika Hämynen (lauantai)
Matti Eskelinen
Dorrit Näsi
Joanna Kurki (sunnuntai)
 
Pirkanmaan piiri
 
Petri Levola
 
Pohjois-Karjalan piiri
 
Pekka Mustonen
 
Uudenmaan piiri
 
Lasse Kärkkäinen
Janne Paalijärvi (sunnuntai, etänä)
 
Varsinais-Suomen piiri
 
Tapani Karvinen
Matias Pajulahti