Kirjoitusalusta.fi
Koko ruutu

Server Notice:

hide

Julkinen työtila Version 816 Tallennettu Joulukuu 18, 2012

 
     
K-S Piraattien toimintasuunnitelma vuodelle 2013
 
Johdanto
Järjestön toimii Piraattipuolue r.p.:n piiriyhdistyksenä ja edustaa
Piraattipuolue r.p.:tä piiri- ja kunnallistasolla. Yhdistys vaatii yksilön oikeuksien turvaamista
erityisesti yksityisyyden suojan ja sananvapauden osalta ja sähköisen kuluttajansuojan
parantamista. Yhdistys vaatii kulttuurin ja tiedon vapauden, sekä päätöksenteon avoimuuden ja demokraattisuuden lisäämistä.
 
Paikallistoiminta
Vuoden  2013 aikana jatketaan Jyväskylän alueen säännöllisiä tapaamisia. 
Paikallisiin  tapahtumiin (mm. Instanssi 2013) osallistuminen on luonnollinen ja helppo tapa esitellä  piraattitoimintaa  ja etsiä kiinnostuneita myös muilta paikkakunnilta. Pyritään myös järjestämään erilaisia toiminnallisia tapahtumia.
 
Yhdistys pyrkii osallistumaan poliittiseen keskusteluun Keski-Suomen kunnissa, sekä haastamamaan uusia valtuustoryhmiä muistamaan piraattimyönteiset vaalilupauksensa.
 
Yhdistys ja jäsenet
Yhdistyksen  jäsenmäärää pyritään kasvattamaan vuoden mittaan sekä lisäämään jäsenten aktiivisuutta tarjoamalla monipuolisempia osallistumismahdollisuuksia.
 
Yhdistyksen  sääntömääräinen kevätkokous järjestetään touko-kesäkuussa. Lisäksi  kannustamme paikallisaktiiveja osallistumaan aktiivisesti myös  Piraattipuolueen puoluekokouksiin.
 
Piraattinuoret Keski-Suomessa
Koska  piraattinuorilla ei ole erillisiä paikallisjärjestöjä toteutetaan myös  Piraattinuorten alueellista toimintaa Keski-Suomen Piraattien kautta.  Tulevana vuonna tavoitteena on lisätä Piraattinuorten toiminnan osuutta  ja näkyvyyttä Keski-Suomen Piraattien toiminnassa, sekä tuoda  alueellisen toiminnan näkökulmaa voimakkaammin mukaan Piraattinuoriin  koko maan kattavana järjestönä.
 
Kehitetään  paikallista piraattitoimintaa sellaiseen muotoon, että myös nuorempien  piraattien on helppoa lähteä mukaan toimintaan. Kannustetaan paikallisia  toimijoita osallistumaan aktiivisesti myös Piraattinuorten  vuosikokoukseen loppukeväästä 2013.
 
Opiskelijapolitiikka
Seurataan Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ja ammattikorkakoulun oppilaskunnan edustajistovaaleja ja harkitaan piraattilistojen muodostamista. Osallistutaan Piraattipuolueen valtakunnallisen opiskelijajärjestön toiminnan aloittamiseen.
 
Valmistautuminen europarlamenttivaaleihin
Keski-Suomen piraatit tukee paikallisten europarlamenttivaaliehdokkaiden kampanjoiden valmistelua.
 
Viestintä ja tunnettuus
Vuoden 2013 aikana erityisenä kehittämiskohteena on piiriyhdistyksen viestinnän ja tunnettuuden kehittäminen eurovaalikuntoon. Vuoden aikana tuotetaan uutta viestintämateriaalia, koulutetaan eurovaaliehdokkaita sekä kampanjatyöntekijöitä sekä kirjoitetaan aktiivisesti sekä aktiivien henkilökohtaisiin blogeihin että alueellisten medioiden yleisönosastoille.