Kirjoitusalusta.fi
Koko ruutu

Server Notice:

hide

Julkinen työtila Revision 1 Tallennettu Maaliskuu 26, 2013

 
     
Ehdotus puolueohjelman muutosten valmistelun suuntaviivoiksi
 
- Muutokset voidaan toteuttaa osittain puolueohjelman muutoksina, osittain hyväksymällä erillisiä, tiettyjä osa-alueita koskevia ohjelmia ja kannanottoja.
- Puolueohjelmasta voidaan muokata yleistasoinen periaateohjelma, jonka lisäksi on alakohtaisia tarkempia ohjelmia.
 
Liberalismi
- Enemmän ja selkeämpiä kirjauksia liittyen nykyisen puolueohjelman yksilönvapaudet-kohtaan. (Lain on taattava ihmisille mahdollisimman kattavat yksilönvapaudet, jotka mahdollistavat sellaisen toiminnan, joka ei loukkaa muiden vapauksia. Jne.) Tämä otetaan koko puolueohjelman aatteelliseksi lähtökohdaksi. (Myös byrokratian vähentäminen.)
 
Tähän liittyen esimerkiksi:
- Päihteet:
    - Kaikkien huumeiden käytön dekriminalisaatio.
    - nk. "mietojen huumeiden" hallussapidon, kasvatuksen jne laillistaminen.
    - Ei tiukennuksia tupakka- ja alkoholilainsäädäntöön.
    - Lievennyksiä ns. uhkapelilainsäädäntöön?
- Asevelvollisuus:
    - Yleinen, yhtäläinen, vapaaehtoinen asevelvollisuus, ei pakkoarmeijaa.
    - Kutsunnat koko ikäryhmälle. (voi osallistua vapaaehtoisena kutsuntoihin aikaisemminkin tai myöhemmin uudestaan mikäli muuttaa mielensä)
- Rahankeräys:
    - Lähtökohtaisesti sallittua kansalaisille ja yleishyödyllisille yhdistyksille.
    - Ilmoitusvelvollisuus jos ylittää tietyn rajan tai jos odotetaan ylittävän.
    - Vain jälkitarkastuksia tarvittaessa.
- Elokuvien ikärajasäätely vapaaehtoisuuspohjalle.
- Eutanasialainsäädäntö valmisteltava.
- Seksityö mahdollistettava kunnollisena ammattina.
- Kirkolta tulee poistaa yhteisövero-osuus. Vastaavasti mikäli valtio haluaa kirkon ylläpitävän esim. hautausmaita, nämä palvelut tulee hankkia kirkolta ostopalveluina.
- Pysyväisluonteiseen yhteisasumiseen liittyviä taloudellisia ja muita vastaavia kysymyksiä tulee laissa käsitellä sukupuoli-, lukumäärä- ja sukulaisuussuhdeneutraalisti. Kirkot ja uskonnolliset yhdyskunnat voivat jatkossakin suorittaa avioliittoseremonioita tahtonsa mukaisesti.
 
Kansallisvaltioiden ja EU:n suhde
- Globalisaation vuoksi päätöksiä tulee eriyttää eri tasoille (kunnallistaso, aluetaso, valtiotaso, ylikansallinen taso). EU:ta tarvitaan esimerkiksi vastapainoksi Yhdysvalloille, Kiinalle ja taloudelliselta mahdiltaan monia valtioita suuremmille suuryrityksille. Ylikansallisella tasolla tulee käsitellä ne asiat, jotka sille tasolle sopivat, ei muita. EU:n integraatio ei voi edetä ennen kuin muodostuu Euroopan laajuinen kansalaisyhteiskunta. Se edellyttää laajempaa avoimuutta ja uusien rakenteiden - "ideoiden vapaan liikkuvuuden" - luomista.
- EU:n rahoituksen painopistettä tulee siirtää maataloustuista esim. tieteen ja teknologian tukemiseen. Yksi projekti voisi olla yhteiseurooppalainen yliopisto, joka olisi riippumaton kansallisvaltioista.
 
Tekijänoikeus
- Lisätään selkeä kirjaus tekijänoikeusperusteista nettisensuuria vastaan (ei tällä hetkellä ole).
- Voisi myös lisätä kompromissiehdotuksen siitä, että laajakaistavero tms. otetaan käyttöön mutta samalla sallitaan yksityinen kopiointi ja nykyistä laajempi "reilu käyttö".
- Järkeä tekijänoikeuslakiin -aloitteesta kohtia?
- Vanhojen tv-ohjelmien / lehtijuttujen / nettisivujen arkistotyyppisestä uudelleenjulkaisusta netissä? (Asiasta vireillä lainsäädäntöä.)
- Kanta 3D-tulostukseen ja siihen liittyvään piratismiin?
 
Talous
    - Kanta valtiontalouden yleistilanteeseen ja  eurokriisiin. Tulee ottaa huomioon elinkeinoelämän toimintaedellytykset, vaihtotaseen merkitys taloudelle sekä maan houkuttelevuus globaaleilla työ- ja yritysmarkkinoilla, kuitenkin kuluttajien ostovoimaa heikentämättä.
    - Yritysverotukseen nk "viron malli".
    - Helpotuksia yksityisyrittäjien asemaan?
    - Henkilökohtainen konkurssi ja velkataakasta vapautuminen mahdolliseksi.
    - Kriittinen kanta yritystukiin?
    - EU:n kauppapolitiikkaan liittyviä kantoja (huom. tulossaolevat EU-USA-kauppaneuvottelut, myös immateriaalioikeudet).
 
Perustulo
    - Tarkempi perustulomalli, johon siirrytään asteittain. Eri tukimuotoja vähitellen.
 
Koulutus
    - Ensimmäiselle ja toiselle asteelle kokonaismalli, jossa mm. uskonnonopetuksen ja kieltenopetuksen uudelleenjärjestelyt käsitellään suhteessa kokonaisuuteen. Eettistä ja filosofista kasvatusta tulee lisätää.
 
Demokratia
    - Kansalaisaloitteiden kehittäminen (porrastus, pienempi kannattajamäärä, "kansalaiskysymys" ja muita muotoja, kansanäänestysaloitteet käyttöön).
 
Kuntauudistus
    - Kuntia ei tule pakottaa liian tiukkoihin standardeihin, vaan on mahdollistettava se, että kunnat voivat kokeilla monipuolisesti erilaisia hallinto- ja palveluiden toteuttamismalleja. Tämä mahdollistaa parhaiden käytäntöjen löytämisen ja levittämisen. Tämä merkitsee, ettei palvelutaso ole kaikkialla täysin yhdenmukainen, mutta toisaalta mahdollistaa palvelutason parantamisen omaksumalla toisilta kunnilta hyviksi osoittautuneita käytäntöjä.