REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 3.8.2010

1. Rekisterinpitäjä
Pasi Palmulehto
tuki@kirjoitusalusta.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Pasi Palmulehto
tuki@kirjoitusalusta.fi

3. Rekisterin nimi
Kirjoitusalusta.fi käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin
Rekisterin käyttötarkoitus on käyttäjien omatoimisen tunnistaminen ja rekisteröinnin mahdollistaminen sekä salasanan palautusmahdollisuuden tarjonta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältönä on käyttäjän nimi, sähköpostiosoite ja rekisteröity alidomain.

6. Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta kenellekään muulle, kuin rekisteröityneille itselleen.

8. Rekisterin säilytys
Rekisteri säilötään palvelimella omassa tietokannassaan. Kaikkien rekisteröityneiden käyttäjien nimet, salasanat ja sähköpostiosoitteet ovat salatussa muodossa.

Palaa etusivulle