Kirjoitusalusta.fi
Koko ruutu

Server Notice:

hide

Julkinen työtila Revision 3 Tallennettu Toukokuu 13, 2017

 
     
Piraattipuolueen Helsingin piiriyhdistys
Vuosikokous
Huom. 13.5.: Pöytäkirjaa ei vielä ole tarkastettu.
 
Aika: 12. toukokuuta 2017 kello 17.00
Paikka: Factory, Aleksanterinkatu 13 (5. krs), Helsinki
Läsnäolijat: (Liite, ei julkinen)
 
1. Kokouksen avaus
 
Helsingin piraattien hallituksen varapuheenjohtaja Raoul Plommer avasi kokouksen kello 17.10.
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
3. Kokouksen järjestäytyminen
 
3.1. Kokouksen puheenjohtaja
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ahto Apajalahti.
 
3.2. Kokouksen sihteeri
 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Satu Immonen.
 
3.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Hirvonen ja Len Merikanto sekä kolmanneksi ääntenlaskijaksi Richard Andersson.
 
4. Esityslistan hyväksyminen
 
Esityslista hyväksytty muutoksin: Lisätään kohta 5. Ajankohtaiset asiat ja siirretään Esitys Helsingin luottamustoimipaikkojen täyttämiseksi ennen hallituksen vaalia.
 
5. Ajankohtaiset asiat
 
Todettiin 9.4.2017 pidettyjen kuntavaalien tulos. Piraatit saivat Helsingissä kaupunginvaltuutetun.
 
Piraattipuolue oli Helsingissä vaaliliitossa Liberaalipuolue - vapaus valita r.p.:n kanssa. Vaaliliitto sai ääniä seuraavasti:
 
Piraattipuolue           2 858    63,5 %
Liberaalipuolue         1 646    36,5 %
Yhteensä                 4 504    100,0 %
 
Vaaliliitto sai yhden kaupunginvaltuutetun paikan, joka meni Piraattipuolueen eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle, Petrus Pennaselle, joka sai 1 378 ääntä.
 
Kuultiin Petrus Pennasen tervehdys. Pennanen kertoi alkavan valtuustokauden ohjelmasta.
 
6. Vuosikertomus vuodelta 2016
 
Toimintakertomus 2016-2017 https://kirjoitusalusta.fi/oqarhTelvb hyväksyttiin.
 
7. Tilinpäätös vuodelta 2016
 
Koska puoluehallitus hoitaa puolueen rahaliikenteen, todettiin Helsingin piraattien tilinpäätökseksi 0 euroa.
 
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 
Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 
9. Esitys Helsingin luottamustoimipaikkojen täyttämiseksi
 
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus paikalla olleelle Liberaalipuolueen edustajalle.
 
9.1. Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan 5. varajäsen, mies
 
Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan 5. varajäsenen paikan edellytyksenä oli, että valittava henkilö on valtuutettu tai varavaltuutettu. Päätettiin, että annetaan luottamustoimi Liberaalipuolueen täytettäväksi.
 
9.2. Keskusvaalilautakunnan 5. varajäsen, nainen
 
Päätettiin, että Helsingin piraatit esittää Helsingin keskusvaalilautakunnan 5. varajäseneksi Petra Salmea.
 
9.3. Muiden luottamustoimien paikkajako Piraattipuolueen ja Liberaalipuolueen kesken
 
 
Vaihtoehto 1: 20 ääntä
Vaihtoehto 2: 8 ääntä
 
Valittiin vaihtoehto 1, jonka mukaisesti jaetaan loput paikat.
 
9.4. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, mies
 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen paikka päätettiin valitun paikkajakomallin mukaisesti antaa Liberaalipuolueen täytettäväksi.
 
9.5. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston jäsen, mies
 
Ääniä saivat:
Petrus Pennanen 21 ääntä
Kausti Rantalainen 5 ääntä
Hylättyjä 2 ääntä.
 
Päätettiin, että Helsingin piraatit esittää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston jäseneksi Petrus Pennasta.
 
9.6. Digitalisaatiotoimikunnan jäsen, mies
 
Päätettiin, että Helsingin piraatit esittää digitalisaatiotoimikunnan jäseneksi Ville Hautakangasta.
 
9.7. Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen, mies
 
Puhetta kohdassa 9.7. johti Pauli Eronen.
 
Ääniä sivat:
Ahto Apajalahti 14 ääntä
Raoul Plommer 12 ääntä
Jaakko Anttila 1 ääni.
 
Päätettiin, että Helsingin piraatit esittää sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäseneksi Ahto Apajalahtea.
 
9.8. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston varajäsen, nainen
 
Ääniä saivat:
Satu Immonen 13 ääntä
Maija Li Raudaskoski 12 ääntä
Hylättyjä 4 ääntä
 
Päätettiin, että Helsingin piraatit esittää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston varajäseneksi Satu Immosta.
 
9.9. Digitalisaatiotoimikunnan varajäsen, nainen
 
Digitalisaatiotoimikunnan varajäsenen paikka päätettiin valitun paikkajakomallin mukaisesti antaa Liberaalipuolueen täytettäväksi.
 
10. Hallituksen vaali
 
10.1. Puheenjohtajan vaali
 
Puhetta kohdassa 10.1. johti Ilari Tuominen.
 
Ääniä saivat:
Ahto Apajalahti 17 ääntä
Pauli Eronen 7 ääntä
Jani Somero 4 ääntä.
 
Ahto Apajalahti valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.
 
10.2. Varapuheenjohtajien vaali
 
Päätettiin valita kolme varapuheenjohtajaa.
 
Ehdokkaat:
Jani Somero
Pauli Eronen
Raoul Plommer
 
Varapuheenjohtajiksi valittiin kaikki kolme ehdokasta.
 
10.3. Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali
 
Ehdokkaat:
Kausti Rantalainen
Ville Hautakangas
Juha Pekka Tähtinen
Pipsa Grön
Jonna Lähdemäki
Hannu Mäkäräinen
Maija Li Raudaskoski
Ilari Tuominen
Sami Mattila
 
Hallituksen jäseniksi valittiin kaikki yhdeksän ehdokasta.
 
10.4. Hallituksen varajäsenten vaali
 
Ehdokkaat:
Mitol Meerna
Mikaela Suomalainen
Jaana Mikkola
 
Hallituksen varajäseniksi valittiin kaikki kolme ehdokasta.
 
10. Toimintasuunnitelma
 
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin (liite: https://kirjoitusalusta.fi/JoKO063Ajd ).
 
11. Talousarvio
 
Helsingin piraateilla ei ole omaa taloutta, joten talousarvioksi esitettiin 0 euroa.
 
12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Lari Yltiö ja varatoiminnantarkastajaksi Joonas Mäkinen.
 
13. Muut esille tulevat asiat
 
Muita esille tulevia asioita ei ollut.
 
14. Kokouksen päättäminen
 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.59.
 
Pöytäkirjan ovat tarkastaneet
 
 
_________________                    _________________
Mikko Hirvonen                            Len Merikanto
Pöytäkirjantarkastaja                    Pöytäkirjantarkastaja
 
 
_________________
Ahto Apajalahti
Kokouksen puheenjohtaja
 
 
_________________
Pauli Eronen
Kokouksen puheenjohtaja
 
 
_________________
Ilari Tuominen
Kokouksen puheenjohtaja