Kirjoitusalusta.fi
Koko ruutu

Server Notice:

hide

Julkinen työtila Latest text of pad pp-organisaationotes Tallennettu Huhtikuu 28, 2016

 
     
Suunnitelma viestintäorganisaatiosta helikopterinäkymästä
 
 
 
Viestintätiimin alkuvaiheen rekrytointitarpeet:
 
Viestintävastaava
 
- viestintätiimin rakentaminen
- tiiminvetäjien vastuuttaminen ja rooliin ohjeistaminen
- hallituksen viestintälinjausten toteuttamisen vastuuttaminen tiimeille
- viestinnän hallinnointi kokonaisuutena
- Raportointi hallitukselle
- julkisuuskuvan kehittäminen, ylläpitäminen ja vastuuttaminen yhdessä hallituksen kanssa
 
Graafisen tiimin vetäjä
- vastuu puolueen visuaalisesta ilmeestä
- graafisen tiimin hallinnointi
- graafisen - ja julkaisutyön moniosaaja
- raportointi viestinnän vetäjälle
- vaalijulisteet
 
Tiedotustiimin vetäjä
- etsii mediasta päivän puheenaiheita, joihin voidaan tehdä tiedote puolueen ohjelman mukaisesti
- raportointi viestinnän vetäjälle
- Välittää yhteydenottopyynnön medialta sopivalle asiantuntijalle
 
 
 
Markkinointitiimin vetäjä
- vastuussa mainoskampanjoista
- raportointi viestinnän vetäjälle
- Yhteisten tapahtumien järjestäminen piirien tapahtumavastaavien kautta.
- Vastuu tapahtumien seurannasta
 
 
 
Tekstinhuoltotiimin vetäjä
- Vastaa ehdokkaiden, aktiivien ja puolueen viestinnän oikolukemisesta, sekä kirjoitus- ja kielioppivirheiden korjaamisesta.
- Hallinnoi käännöstyöryhmää ja pitää huolta käännöstöiden valmistumisesta.
- raportointi viestinnän vetäjälle
 
 
Sisäisen viestinnän tiimin vetäjä
- vastaa jäsenviestinnän toimivuudesta
- vastaa wikin, dokumentoinnin ja ohjeistuksen kehittämisestä ja ajantasaisuudesta
- raportointi viestinnän vetäjälle
 
 
 
 
Yleisiä tavoitteita viestintäryhmälle (tavoitemäärät sovitulle aikataululle):
- Puolueen mainosten tuottaminen X / vuosi
- Rahankeräysviestit X / vuosi
- Yhteinen tapaaminen piiriyhdistysten tapahtumavastaavien kanssa X / vuosi
- Määritellään ulkoisten viestien lukumäärä / viikko
    - esim. 10 fb postausta / viikko
    - 2 tiedotetta / kuukausi (tosu: 40 / vuosi?)
    - puolueen blogissa 2 / kuukausi
    - laatii ohjeistuksen mediatiedostojen lataamiseksi puolueen arkistoon, nimeämiskäytännöstä ja metatietojen merkitsemisestä.
    - päivittää ja kehittää tiedotesähköpostilistaa
    
    
    
    
 
 
 
 
Piraattipuolue etsii viestintävastaavaa kevätkaudelle 2016. Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu useiden viestintätiimien hallinnointi, järjestäytymisen suunnittelu sekä viestintätavoitteiden täyttäminen sosiaalisessa mediassa.